Statistiek > Klassenindeling
123456Klassenindeling

Uitleg

cijfers klas 2A
4,1 3,8 5,9 6,1 6,5
8,5 4,9 9,1 7,2 7,3
6,5 7,9 6,7 5,5 6,4
5,7 7,6 6,5 7,1 8,1
8,5 6,8 5,1 8,2 7,5
6,9 6,2 7,1 7,3 5,7

Dit zijn dertig rapportcijfers van klas 2A op één decimaal nauwkeurig. Dat zijn ruwe data, ruwe gegevens. Maar het is geen handig overzicht van resultaten van de klas. Overzicht krijg je door te gaan ordenen.
De cijfers ga je ordenen in klassen, groepjes cijfers die dicht bij elkaar liggen.
Je begint met klasse . Hierin komen alle cijfers vanaf tot aan ( zelf dus niet). en zijn de klassengrenzen.
De volgende klasse is En de volgende enzovoorts. Alle klassen maak je even breed.

Het aantal cijfers dat in die klasse komt is de absolute frequentie van de klasse. Vaak zijn relatieve frequenties handiger. De relatieve frequentie bepaal je door de frequentie te delen door het totaal. Ook kun je het percentage berekenen, je vermenigvuldigt dan de relatieve frequentie met .

De breedte van een klasse heet de klassenbreedte, hier dus want .

Nu heb je geordende data, de cijfers van de klas zijn overzichtelijk weergegeven in een klassenindeling.

klasse klassenmidden frequentie relatieve frequentie percentage (%)
totaal
Opgave 1

Bekijk de klasseindeling van de rapportcijfers voor een bepaald vak in klas 2A in de Uitleg .

a

Ga na dat de absolute frequentie van de klasse inderdaad is en reken de relatieve frequentie na.

b

Hoeveel procent van de behaalde cijfers is kleiner dan ? En waarom kun je dit gemakkelijker uit de klassenindeling halen dan uit de ruwe data?

c

Hoeveel procent van de behaalde cijfers is kleiner dan ? Waarom kun je dit niet uit de klassenindeling halen, maar alleen uit de ruwe data?

d

Welke betekenis hebben de klassenmiddens? Waar kun je die voor gebruiken?

Opgave 2

De volgende cijfers werden voor een toets Engels gehaald.

3,6 4,4 4,5 4,6 5,0 5,4 5,5 5,6 5,6 6,1
6,2 6,4 6,5 6,5 6,5 7,1 7,2 7,3 7,4 7,4
7,5 7,6 7,6 8,0 8,1 8,3 8,4 8,6 9,4 9,4
a

Bereken het gemiddelde in één decimaal nauwkeurig.

b

Maak voor deze cijfers een klassenindeling met als eerste klasse en de frequentietabel die daarbij hoort.

c

Je kunt bij je klassenindeling een staafdiagram maken. Je ziet in de figuur hoe je de assen kunt indelen. Teken zelf zo'n staafdiagram.

Elke klasse staat hier voor een cijfer afgerond op gehelen.
Die gehele cijfers zijn de klassenmiddens , , ... .

d

Bereken hiermee het gemiddelde van de cijfers. Vind je hetzelfde als bij a? En waarom?

Opgave 3

Bekijk de cijfers voor een toets Engels uit de voorgaande opgave. Je kunt ook een andere klassenindeling maken door bijvoorbeeld de eerste klasse te maken en de andere klassen dezelfde klassenbreedte te geven.

a

Wat is daarvan het grote nadeel?

b

Hoe zou je met zo'n klassenindeling het gemiddelde schatten als je de ruwe data niet meer hebt?

Je kunt ook een klassenindeling maken met een grotere klassenbreedte. Bijvoorbeeld klassen zoals , enzovoorts.

c

Welk nadeel heeft dat?

verder | terug