Statistiek > Klassenindeling
123456Klassenindeling

Verkennen

Opgave V1

In deze tabel hier zie je de cijfers van B1H voor een zevental vakken.

a

Waarom heeft het geen zin om bij de cijfers voor bijvoorbeeld geschiedenis die op één decimaal zijn afgerond een frequentietabel of een staafdiagram te maken?

b

De rapportcijfers worden afgerond op gehele getallen. Welke cijfers worden afgerond op een .

De cijfers die worden afgerond op een kun je aangeven als de klasse .

c

Om welke cijfers gaat het dan als je cijfers in één decimaal hebt?

d

Om welke cijfers gaat het dan als je cijfers in twee decimalen hebt?

Opgave V2

Bekijk de tabel uit de voorgaande opgave.

a

Bereken het gemiddelde van de rapportcijfers voor geschiedenis als ze nog niet op gehele cijfers zijn afgerond in één decimaal nauwkeurig.

b

Bereken opnieuw het gemiddelde van de rapportcijfers voor geschiedenis, maar neem nu de gehele cijfers.

c

Hoe komt het dat ze verschillen?

verder | terug