Statistiek > Klassenindeling
123456Klassenindeling

Practicum

Werken met Excel (vanaf versie 2010)

Excel kan centrummaten en spreidingsmaten voor je berekenen vanuit de ruwe data, je hebt daarvoor geen frequentietabellen nodig. Maar frequentietabellen zijn handig bij het maken van diagrammen. En vooral als je over veel gegevens beschikt is groeperen in klassen erg handig.

In het Excelbestand Gegevens154Leerlingen.xls vind je enkele gegevens van 154 leerlingen die in 2008 in 4vwo zaten.
Je vindt daarin bijvoorbeeld "lengte" , de lengtes van deze leerlingen.
Wil je daar een frequentietabel bij maken, dan bedenk je eerst een geschikte klassenindeling. Maak een kopie van het werkblad en verwijder daarin de kolommen D, E, F, H, I, J, K, L, M en ook de uitleg naast de tabel kan wel weg. Je gegevens komen nu in kolom D. Nu ga je (in Excel2010) zo te werk:

  • Laat Excel eerst het minimum en het maximum van de lengtes in de cellen D2 t/m D155 berekenen. Je kunt dan je klassenindeling kiezen, zorg voor ongeveer tien klassen. Bijvoorbeeld , enzovoorts.

  • Maak eerst een kolom met de kleinste getallen in de tien klassen in (bijvoorbeeld) F3 t/m F13, zet de klassenmiddens ernaast en daarnaast weer de grootste getallen in de klassen. Bij de klasse worden dat , en .

  • De cellen I3 t/m I13 zijn bestemd voor de frequenties. Selecteer die allemaal.

  • Klik nu in de formulebalk en zet daar in: =INTERVAL(D2:D155;H3:H13) en doe [ctrl][shift][enter].

Als het goed is krijg je nu de juiste frequenties. Excel telt dus in de cellen D2 t/m D155 hoeveel er steeds maximaal gelijk zijn aan de grootste waarde in de klasse en groter zijn dan de grootste waarde van de vorige klasse.

Misschien wil je de jongens en de meisjes vergelijken? Dan laat je Excel eerst sorteren op de kolom "geslacht" . Dat doe je door die kolom te selecteren en "Sorteren en filteren" te kiezen. Sorteer van laag naar hoog en klik op OK als Excel je vraagt of de selectie moet worden uitgebreid (want de andere kolommen moeten ook worden meegenomen bij het sorteren). Nu heb je de jongens en de meisjes als groepen bij elkaar staan en kun je hun centrummaten en spreidingsmaten vergelijken en twee boxplots in één figuur maken.

LET OP:
Je moet het Excel-bestand Gegevens154Leerlingen.xls eerst downloaden om er in te kunnen werken.
Je kopieert het dan naar de computer waarop je werkt.
verder | terug