Statistiek > Klassenindeling
123456Klassenindeling

Testen

Opgave 16
Veld 1
9 12 12 13 14 14
15 15 15 16 17 18
18 18 19 19 20 20
20 21 21 22 24 24
25 25 26 27 27 27
Veld 2
7 7 7 8 8 9
10 11 11 12 12 13
15 17 18 18 19 19
20 20 21 21 21 22
22 22 24 24 25 25

Klas 3B is voor het vak biologie op excursie in het bos. Ze moeten zoveel mogelijk regenwormen zien te vinden en van iedere regenworm de lengte meten. De leerlingen zijn in twee groepen verdeeld over veld 1 en veld 2. Op deze manier kan onderzocht worden op welk veld de leefomstandigheden beter zijn. In de volgende tabellen vind je de uitkomsten, de lengtes zijn in cm.

a

Bedenk een geschikte klassenindeling en maak een tabel bij de gegevens van veld 1 en veld 2 apart.

b

Waarom kun je vanuit de klassenindeling geen modus bepalen?

c

Schat voor zowel veld 1 als veld 2 het gemiddelde. Welke conclusie kun je hier uit trekken?

d

Hoeveel procent van de wormen uit veld 1 is kleiner dan de gemiddelde worm uit veld 2?

e

Maak een lijndiagram bij zowel veld 1 als veld 2, in één figuur.

Opgave 17

Je ziet hier een staafdiagram bij het aantal uur per week dat leerlingen uit 4vwo aan hun huiswerk werken.

a

Schrijf de eerste klasse van de indeling op.

b

Hoeveel leerlingen zijn ondervraagd?

c

Maak de tabel met klassenindeling bij de grafiek en zet daarin ook de relatieve frequenties en percentages.

d

Hoeveel procent van de kinderen zit uur of langer per week aan zijn/haar huiswerk?

verder | terug