Statistiek > Schatten
123456Schatten

Inleiding

Je hebt leren werken met klassenindelingen en de bijbehorende frequentietabellen.
Voordeel ervan is het krijgen van enig overzicht als je met veel ruwe data te maken hebt.
Nadeel is dat je alle centrummaten en spreidingsmaten alleen nog maar kunt schatten.

Je leert in dit onderwerp:

  • bij een klassenindeling de centrummaten en de spreidingsmaten schatten;

  • bij een klassenindeling een boxplot maken.

Voorkennis:

  • (gewogen) gemiddelde, modus en mediaan van een hoeveelheid gegevens berekenen;

  • een frequentietabel met klassenindeling en geschikte klassenbreedte maken bij een verzameling ruwe data;

  • werken met kruistabellen.

verder | terug