Statistiek > Schatten
123456Schatten

Voorbeeld 2

Dit staafdiagram geeft voor de maand juni de aantallen bezoekers van een klein museum.

Hoe bereken je hierbij het gemiddelde aantal bezoekers per dag?

> antwoord

Je kunt het gemiddelde schatten met behulp van de klassenmiddens. Daarbij moet je rekening houden met het feit dat het hier om gehele aantallen gaat.

De klasse bestaat uit de aantallen , , , en . Het midden daarvan is .
Op dezelfde wijze vind je de andere klassenmiddens , , enzovoorts. Nu kun je het gemiddelde schatten.

Je ziet dat je bij het berekenen van een klassenmidden moet bedenken of echt alle getallen tussen de ondergrens en de bovengrens voor kunnen komen, of alleen maar de gehele getallen!

Opgave 5

In Voorbeeld 2 zie je hoe je de klassenmiddens bepaalt als er in een klasse alleen gehele waarden voorkomen.

a

Leg zelf uit waarom het klassenmidden van de laatste klasse moet zijn en geen .

b

Schat het gemiddelde van de bezoekersaantallen.

Opgave 6
lengteklasse klassenmidden freq.

Deze tabel laat de verdeling zien van de lengtes van meisjes in een vierde klas.

a

Leg uit waarom de klassenmiddens nu wel kunnen worden berekend vanuit de klassengrenzen.

b

Schat de mediaan en de twee kwartielen en maak hierbij een boxplot.

verder | terug