Statistiek > Schatten
123456Schatten

Uitleg

Cijfers klas 2A
4,1 3,8 5,9 6,1 6,5
8,5 4,9 9,1 7,2 7,3
6,5 7,9 6,7 5,5 6,4
5,7 7,6 6,5 7,1 8,1
8,5 6,8 5,1 8,2 7,5
6,9 6,2 7,1 7,3 5,7

Dit zijn dertig rapportcijfers van klas 2A voor een bepaald vak. Je ziet hieronder een klassenindeling. De indeling is zo gemaakt dat je rapportcijfers snel kunt aflezen.

klasse frequentie
totaal

Vanuit deze klassenindeling kun je van de verdeling van de cijfers op één decimaal de centrummaten (modus, mediaan, gemiddelde) en de spreidingsmaten (spreidingsbreedte, kwartielafstand) niet meer precies berekenen.
In plaats daarvan gebruik je:

  • de modale klasse, dat is de klasse met de hoogste frequentie;

  • de klassenmiddens om het gemiddelde te schatten;

  • het aantal klassen maal (keer) de klassenbreedte voor de spreidingsbreedte (ook wel variatiebreedte genoemd).

Wil je een boxplot maken, dan moet je de benodigde vijf getallen schatten.

Opgave 1

Bekijk de frequentietabel van de rapportcijfers in klas 2A in de Uitleg .

a

Welke klasse is de modale klasse? Welk geheel rapportcijfer krijgen al die leerlingen?

b

Waarom neem je voor de spreidingsbreedte van de op één decimaal afgeronde rapportcijfers en niet als je naar de klassenindeling kijkt?

c

In welke klasse zit de mediaan? En de kwartielen?

d

Probeer een manier te bedenken om de vijf waarden die nodig zijn voor de boxplot te schatten.

Opgave 2

In dit staafdiagram worden de resultaten voor een toets wiskunde weergegeven. De werkelijke cijfers werden berekend in één decimaal nauwkeurig en konden lopen vanaf tot en met .

a

Hoeveel leerlingen hebben deze toets gemaakt?

b

Maak een schatting van het gemiddelde van de cijfers.

c

Welke klasse is de modale klasse?

d

In welke klasse zit de mediaan van de behaalde cijfers?

e

Wat is er bijzonder aan de laatste klasse? Hoe moet je daar bij de spreidingsbreedte rekening mee houden?

verder | terug