Statistiek > Schatten
123456Schatten

Verkennen

Opgave V1
cijfer frequentie

Hier zie je de rapportcijfers van 2A voor het vak Frans. De rapportcijfers zijn afgerond op gehele getallen, dat is eigenlijk een klassenindeling.

a

Over welke klassen gaat het dan? En wat zijn dan de klassenmiddens?

b

De docent Frans wil het gemiddelde uitrekenen van de resultaten van deze klas. Hij gebruikt de gehele rapportcijfers. Welke fout maakt hij en hoeveel kan hij er naast zitten?

c

Het modale cijfer is nu eigenlijk een modale klasse. Welke klasse is de modale klasse?

Opgave V2

Bekijk de tabel uit de voorgaande opgave.

a

In welke klasse ligt de mediaan? Leg uit.

b

Kun je nu zeggen welk getal de mediaan is als je uitgaat van de (onbekende) rapportcijfers op één decimaal nauwkeurig?

c

Hoe groot is de spreidingsbreedte van de cijfers? Waar hangt dat van af?

verder | terug