Statistiek > Schatten
123456Schatten

Testen

Opgave 15

Bij atletiek wordt door de jeugd tot en met 11 jaar het kogelstoten beoefend.

Atletiekvereniging Zeewolde heeft een staafdiagram gemaakt bij de afstanden die behaald zijn bij het kogelstoten. Het resultaat zie je hieronder:

a

Welke klassenbreedte is in het staafdiagram gebruikt?

b

Hoeveel meisjes hebben er meegedaan aan het kogelstoten?

c

Schat hoe ver de meisjes gemiddeld gegooid hebben.

d

Maak bij het staafdiagram een frequentieverdeling, gebruik dezelfde klassen als in het staafdiagram.

e

Schat voor zowel de jongens als de meisjes de mediaan, het eerste kwartiel, en het derde kwartiel. Beredeneer je schatting.

f

Bereken de kwartielafstand voor zowel de jongens als de meisjes.

g

Maak voor zowel de jongens als de meisjes een boxplot.

h

Bekijk zowel het staafdiagram als de boxplots. Welke conclusies kun je trekken?

verder | terug