Statistiek > Schatten
123456Schatten

Theorie

Vanuit een klassenindeling kun je van de verdeling van de cijfers op één decimaal de centrummaten (modus, mediaan, gemiddelde) en de spreidingsmaten (spreidingsbreedte, kwartielafstand) niet meer precies berekenen.
In plaats daarvan gebruik je:

  • de modale klasse, dat is de klasse met de hoogste frequentie;

  • de klassenmiddens om het gemiddelde te schatten;

  • het aantal klassen maal (keer) de klassenbreedte voor de spreidingsbreedte of variatiebreedte.

Om een boxplot te maken moet je de hoogste en de laagste waarde, kwartielen en de mediaan schatten.

verder | terug