Statistiek > Statistische uitspraken
123456Statistische uitspraken

Inleiding

Je hebt inmiddels allerlei tabellen en diagrammen leren maken om data overzichtelijker weer te geven. Die data krijg je door statistisch onderzoek. Hoog tijd om daar eens een eerste kennismaking mee te hebben.

Je leert in dit onderwerp:

  • een statistische uitspraak herkennen;

  • bij een statistisch onderzoek de begrippen populatie en steekproef herkennen;

  • aangeven of een steekproef representatief is;

  • een eenvoudig statistisch onderzoek opzetten.

Voorkennis:

  • (gewogen) gemiddelde, modus en mediaan van een hoeveelheid gegevens berekenen;

  • een frequentietabel met klassenindeling en geschikte klassenbreedte maken bij een verzameling ruwe data;

  • werken met diverse tabellen (waaronder kruistabellen) en er verschillende diagrammen bij maken;

  • bij een klassenindeling de centrummaten en de spreidingsmaten schatten;

  • bij een klassenindeling een lijndiagram, een staafdiagram en een boxplot maken.

verder | terug