Statistiek > Statistische uitspraken
123456Statistische uitspraken

Toepassen

Opgave 7Een eigen onderzoeksvraag bedenken
Een eigen onderzoeksvraag bedenken

Hier vind je het Excel bestand Gegevens154Leerlingen. Dit bestand bevat informatie over een groep vwo 4 leerlingen. Deze gegevens ga je gebruiken om een statistische onderzoeksvraag te beantwoorden die jij zelf bedenkt.

De enige voorwaarde is dat het een onderzoek moet zijn waarbij je "op zoek gaat naar het percentage van een bepaalde populatie dat een zekere eigenschap heeft."

a

Bekijk de gegevens in het Excel bestand en formuleer een goede statistische onderzoeksvraag.

b

Gebruik de gegevens uit het Excel bestand om één duidelijke grafiek te maken die past bij je onderzoeksvraag.

c

Trek aan de hand van je grafiek conclusies en beantwoord je onderzoeksvraag.

Opgave 8Een eigen statistisch onderzoek doen
Een eigen statistisch onderzoek doen

Het is nu tijd om zelf een statistisch onderzoek te doen. Kies een onderwerp gebaseerd op de twee soorten statistische onderzoeksvragen waar je tot nu toe mee hebt kennis gemaakt. Bedenk vervolgens hoe je het onderzoek kunt uitvoeren, hoe je de gegevens kunt verzamelen en overzichtelijk weergeven. En bedenk tenslotte hoe je conclusies kunt trekken en verwoorden.
In de volgende opgave kun je zien welke stappen je moet zetten om een goed resultaat te krijgen.

a

Bedenk een eigen statistische onderzoeksvraag.

b

Stel een plan van aanpak op. Daarin beschrijf je hoe je steekproef wordt samengesteld en hoe je het onderzoek gaat aanpakken.

c

Voer je onderzoek uit en verzamel alle gegevens (bijvoorbeeld in MS-Excel).

d

Bedenk een manier om je gegevens goed te presenteren, denk aan tabellen en grafieken.

e

Trek een conclusie.

f

Kijk terug op je onderzoek en op de aanpak. Wat had beter gekund?

verder | terug