Statistiek > Statistische uitspraken
123456Statistische uitspraken

Verwerken

Opgave 4

Bij statistisch onderzoek wil je een uitspraak doen over een grote groep (de populatie) op grond van de resultaten van een steekproef uit die groep.

a

Waar moet een goede steekproef aan voldoen?

b

Welke twee soorten statistisch onderzoek ken je op dit moment? Geef van beide een voorbeeld.

Opgave 5

Als je onderzoek wilt doen naar de hobby's van Nederlanders van jaar en ouder, dan zijn belangrijke kenmerken van de populatie: geslacht, leeftijd, regio, en opleiding.

Bedenk bij elk van de volgende uitspraken om welke populatie het gaat en welke kenmerken voor die populatie belangrijk zijn om na te gaan of de steekproef representatief is.

a

"De boeren in Europa die kippeneieren produceren zitten in een crisis."

b

"Er zijn veel mensen in Nederland van plan om komend jaar hun huis te gaan verbouwen."

c

"Nederlandse jongens zijn beter in atletiek dan Nederlandse meisjes."

d

"Vrouwen gaan minder vaak naar de kapper dan mannen."

Opgave 6

Je bent journalist en wilt een artikel schrijven over studenten. Je bent vooral nieuwsgierig naar mensen die een vwo diploma behaald hebben en daarna een hbo studie gaan doen in plaats van naar de universiteit te gaan. Je hebt al wat rondgevraagd en krijgt het vermoeden dat vooral veel meisjes deze keuze maken, en dat veel minder jongens dat doen.

Je hebt inmiddels met studenten gesproken die een hbo opleiding zijn gestart nadat ze hun vwo diploma gehaald hebben. van deze studenten zijn vrouw en zijn man. Je schrijft als kop boven je artikel: "Meisjes met een vwo diploma kiezen veel vaker voor een hbo opleiding dan jongens met een vwo diploma."

a

Is dit een statistische uitspraak? Leg uit waarom wel of niet.

b

Via de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek kun je aan meer informatie komen voor je artikel. Klik op de link. Op deze pagina vind je statistieken over instroom, doorstroom, en uitstroom in het onderwijs.

Je kunt kiezen bij Geslacht voor het totaal aantal, het aantal mannen of het aantal vrouwen.

Je kunt kiezen bij Periode voor meerdere jaren.

Je kunt kiezen bij Onderwijspositie basisjaar voor vwo 6 met/zonder diploma.

Hoe zou je deze gegevens gebruiken voor je artikel?

verder | terug