Statistiek > Statistische uitspraken
123456Statistische uitspraken

Testen

Opgave 9

Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) wil weten hoeveel procent van de Nederlandse jongeren van 12 tot 16 jaar wel eens rookt. Ze trekken een steekproef uit deze populatie en vragen de jongeren in die steekproef of ze wel eens (is minimaal eens per twee maanden) roken.

a

Omschrijf de populatie. Welke kenmerken ervan zijn belangrijk?

b

Zijn de volgende steekproeven representatief?

  • Alle leerlingen in de tweede klas van het voortgezet onderwijs.

  • Iedereen die op de CBS website deze vraag beantwoordt en aangeeft bij de juiste leeftijdsgroep te horen.

  • Een groep van willekeurig aangewezen jongeren van 12 tot 16 jaar uit alle Nederlanders.

verder | terug