Statistiek > Totaalbeeld
123456Totaalbeeld

Toepassen

Hier zie je een zogenaamde bevolkingspiramide, een leeftijdsdiagram.
Daarin is de bevolkingsopbouw van Nederland in het jaar 2000 weergegeven.
Het lijkt wel een staafdiagram, maar dan op zijn kant.

Opgave 12Bevolkingspiramide in 2000
Bevolkingspiramide in 2000

In Toepassen zie je een bevolkingspiramide, een leeftijdsdiagram van de Nederlandse bevolking in het jaar 2000. Alle aantallen zijn duizendtallen.

Je kunt er bijvoorbeeld in aflezen dat de groep 0-4-jarigen in 2000 uit ongeveer jongens en ongeveer meisjes bestond.

a

Om wat voor soort diagrammen gaat het hier?

b

Hoeveel mannen en vrouwen van waren er in Nederland in 2000?

c

In de jaren na de Tweede Wereldoorlog werden er nogal veel kinderen geboren. Dat werd de "baby-boom" genoemd. Hoe vind je dat in de bevolkingspiramide van 2000 terug?

d

Wat was is 2000 de modale leeftijdscategorie?

e

Schat de gemiddelde leeftijd van de Nederlanders in 2000.

f

Het woord "bevolkingspiramide" is wat verouderd. Waarom is dat woord niet meer zo van toepassing als vroeger, denk je?

Opgave 13Bevolkingspiramide vervolg
Bevolkingspiramide vervolg

Bekijk de bevolkingspiramide van de voorgaande opgave nog eens.

a

Schat de mediaan van de leeftijden van de Nederlandse mannen in 2000. Doe hetzelfde voor de vrouwen.

b

Teken boxplots voor zowel de mannen als de vrouwen in één figuur. Kun je een conclusie trekken?

Via de website CBS: bevolkingspiramide kun je zien hoe de bevolkingsopbouw in Nederland voor dit jaar er uitziet.

c

Beschrijf het verschil van de bevolkingsopbouw in Nederland in dit jaar met die in 2000.

verder | terug