Statistiek > Totaalbeeld
123456Totaalbeeld

Toepassen

Opgave 12Bevolkingspiramide (1)
Bevolkingspiramide (1)

Hieronder zie je een bevolkingspiramide, een leeftijdsdiagram van de Nederlandse bevolking in het jaar 2000. Alle aantallen zijn duizendtallen.

Dit diagram geeft een beeld van de leeftijdsopbouw van de Nederlandse bevolking in het jaar 2000. Je kunt er bijvoorbeeld in aflezen dat de groep 0-4-jarigen in 2000 uit ongeveer jongens en ongeveer meisjes bestond.

a

Om wat voor soort diagrammen gaat het hier?

b

Hoeveel mannen en vrouwen van waren er in Nederland in 2000?

c

In de jaren na de Tweede Wereldoorlog werden er nogal veel kinderen geboren. Dat werd de "baby-boom" genoemd. Hoe vind je dat in de bevolkingspiramide van 2000 terug?

d

Wat was is 2000 de modale leeftijdscategorie?

e

Schat de gemiddelde leeftijd van de Nederlanders in 2000.

Opgave 13Bevolkingspiramide (2)
Bevolkingspiramide (2)

Bekijk de bevolkingspiramide van de voorgaande opgave nog eens.

a

Schat de mediaan van de leeftijden van de Nederlandse mannen in 2000. Doe hetzelfde voor de vrouwen.

b

Teken boxplots voor zowel de mannen als de vrouwen in één figuur. Kun je een conclusie trekken?

Via de website CBS: bevolkingspiramide kun je zien hoe de bevolkingsopbouw in Nederland de komende jaren gaat veranderen.

c

Beschrijf het verloop van de bevolkingsopbouw in Nederland vanaf 1950 tot 2060.

verder | terug