Statistiek > Totaalbeeld
123456Totaalbeeld

Testen

Opgave 6

Martin heeft elke schooldag van drie brugklassen het aantal telaatkomers genoteerd.

aantal leerlingen te laat 0 1 2 3 4 5 6 7
frequentie 5 6 6 8 4 2 3 6
a

Bepaal de modus en de mediaan.

b

Hoeveel weken hield Martin het te laat komen bij?

c

Bereken het gemiddelde in één decimaal nauwkeurig.

Opgave 7

Tijdens een milieuonderzoek noteerde men in een eikenbos van  bomen de omtrek in centimeters. De omtrek is telkens gemeten op een hoogte van m boven de grond.

125 126 128 129 131 131 135 135 135 135 135 138 139 142 142
142 142 143 150 150 151 151 151 155 160 161 165 165 165 166
a

Bepaal de spreidingsbreedte.

b

Bepaal de mediaan.

c

Bepaal beide kwartielen en bereken de kwartielafstand.

d

Teken de bijbehorende boxplot.

Opgave 8

Hier zie je nog een keer de omtrek van bomen in centimeters.

125 126 128 129 131 131 135 135 135 135 135 138 139 142 142
142 142 143 150 150 151 151 151 155 160 161 165 165 165 166
a

Maak bij deze waarnemingsgetallen een frequentietabel. Neem een klassenbreedte van cm en als ondergrens van de eerste klasse  cm.

b

Maak een bijpassend staafdiagram.

c

Van hoeveel procent van deze bomen is de omtrek langer dan  cm?

d

Schat hoeveel procent van deze bomen een omtrek heeft die langer is dan de gemiddelde omtrek.

e

Je kunt de gemiddelde omtrek ook schatten vanuit de frequentieverdeling. Welke waarde vind je dan voor het gemiddelde? En waarom is dat hoger dan het werkelijke gemiddelde?

Opgave 9

Voor een biologiepracticum zijn op twee velden regenwormen gevangen en is hun lengte gemeten. In de frequentietabel zie je de resultaten. Je gaat de gegevens van beide velden vergelijken.

a

Leg uit waarom het klassenmidden van de eerste klasse is.

b

Schat de gemiddelde lengte van de regenwormen op veld 1. Doe hetzelfde voor veld 2.

c

Als je de twee staafdiagrammen bij deze verdelingen wilt vergelijken dan kun je het beste alle frequenties omrekenen naar relatieve frequenties. Waarom is dat? Teken vervolgens beide staafdiagrammen in één figuur.

d

Hoeveel procent van de regenwormen op veld 1 is cm of langer? En op veld 2?

Opgave 10

Gebruik de gegevens over de regenwormen uit de vorige opgave.

a

Welke klasse is de modale klasse op veld 1? En op veld 2?

b

Maak bij beide velden een boxplot van de verdeling van de lengtes van de regenwormen.

c

Kun je een conclusie trekken? Motiveer je antwoord.

Opgave 11

Stel je voor dat je wilt weten hoeveel procent van de scholieren in het voortgezet onderwijs in Nederland met de fiets naar school gaat. Je gaat dit uitzoeken door middel van een steekproef.

a

Hoe ga je die steekproef samenstellen? Noem minstens twee punten waar je rekening mee moet houden.

b

Zou je dit onderzoek via het internet kunnen uitvoeren? Is dat een goede aanpak?

c

Kun je een betere aanpak verzinnen? Motiveer je antwoord.

verder | terug