Figuren > Lijn, lijnstuk, punt
1234567Lijn, lijnstuk, punt

Toepassen

Op een schaakbord komen veel evenwijdige lijnen en ook veel loodrechte lijnen voor.

Opgave 13Schaakspel
Schaakspel

Hierboven zie je een schaakbord.

Neem een stuk blanco papier en teken daarop een klein schaakbord van `8` cm bij `8` cm. Maak loodrechte en evenwijdige lijnen.

Opgave 14Optische illusies
Optische illusies

Bekijk deze figuren en ga na of de getekende lijnen evenwijdig zijn.

Opgave 15Beeldmerken
Beeldmerken

Ontwerpers van beeldmerken voor instellingen en bedrijven maken veel van evenwijdigheid en loodrechte stand gebruik. Hier zie je twee heel erg bekende beeldmerken. Weet je waar ze van zijn?
Probeer ze nauwkeurig te tekenen op blanco papier.

verder | terug