Figuren > Lijn, lijnstuk, punt
1234567Lijn, lijnstuk, punt

Voorbeeld 1

Teken met je geodriehoek een lijnstuk `PS` dat loodrecht staat op lijn `l` .
Teken ook een lijn door `P` evenwijdig `l` .

> antwoord

Gebruik je geodriehoek zoals je in de figuren ziet.
Let op het rechte hoek teken!

Opgave 4

Bekijk de figuur in Voorbeeld 1.

a

Teken zelf een lijn `l` en een punt `P` zoals in dit voorbeeld, maar nu met punt `P` onder lijn `l` .

b

Teken zelf het lijnstuk `PS` loodrecht op `l` met punt `S` op lijn `l` .

c

Teken ook de lijn `m` door `P` evenwijdig aan `l`

Opgave 5

Teken op een stukje papier een lijn en een punt dat niet op die lijn ligt. Noem de lijn `l` en het punt `P` .

a

Noem de lijn `l` en het punt `P` . Teken met je geodriehoek een lijn door punt `P` loodrecht op lijn `l` . Noem de nieuwe lijn `k` .

b

Teken een lijn door punt `P` loodrecht op lijn `k` . Noem de nieuwe lijn  `m` .

c

Wat weet je van de lijnen `l` en `m` ?

verder | terug