Figuren > Lijn, lijnstuk, punt
1234567Lijn, lijnstuk, punt

Voorbeeld 2

Bekijk de figuur.

  • `a` , `b` en `d` zijn lijnen.

  • `a` en `b` zijn evenwijdige lijnen.

  • `a` en `d` zijn snijdende lijnen.

  • `b` en `d` zijn snijdende lijnen.

  • `C` , `F` , `G` en `H` zijn punten.

  • `CF` en `GH` zijn lijnstukken.

  • `CF` staat loodrecht op lijn `a` .

Je kunt de evenwijdigheid en de loodrechte stand met je geodriehoek controleren. Hier is dat niet nodig omdat de pijltjes in de lijnen de evenwijdigheid laten zien en het "haakje" de loodrechte stand aangeeft.

Opgave 6

Bekijk de figuur. De figuur staat ook op het werkblad.

a

Welke twee lijnen zijn evenwijdig? Hoe heb je dit gecontroleerd?

b

Welke lijnen staan loodrecht op elkaar? Hoe heb je dit gecontroleerd?

c

Welke lijnen snijden elkaar in punt `P` ?

d

Snijden de lijnen `n` en `l` elkaar?

e

Kunnen lijnen niet evenwijdig zijn en elkaar niet snijden?

f

Kunnen lijnstukken niet evenwijdig zijn en elkaar niet snijden?

verder | terug