Figuren > Lijn, lijnstuk, punt
1234567Lijn, lijnstuk, punt

Testen

Opgave 16

Bekijk de lijnen `a` , `b` , `c` en `d` , `e` . Neem onderstaande tabel over en geef aan wat de onderlinge ligging van de lijnen is: snijden S, loodrecht L of evenwijdig E.

`a` `b` `c` `d`
`a``b``c``d`Opgave 17
a

Teken twee snijdende lijnen `l` en `m` . Teken een punt `P` dat niet op de lijnen ligt. Teken een lijn door punt `P` evenwijdig aan lijn `l` . Noem die lijn `n` .

b

Teken een lijn door punt `P` loodrecht op lijn `m` . Noem die lijn `k` .

c

Geef het snijpunt van de lijnen `k` en `m` aan als punt `Q` en het snijpunt van de lijnen `k` en `l` aan als punt `R` .

verder | terug