Figuren > Lijn, lijnstuk, punt
1234567Lijn, lijnstuk, punt

Theorie

In de wiskunde zijn afspraken gemaakt over wat een lijn, een punt en een lijnstuk zijn. Lijnen geef je aan met kleine letters en punten geef je aan met hoofdletters.

  1. Een lijn `l` is altijd recht en heeft geen dikte, geen beginpunt en geen eindpunt.

  2. Een punt `A` geeft een positie aan zonder afmeting. Een punt kan op een lijn liggen.

  3. Een lijnstuk is altijd recht en heeft een beginpunt en een eindpunt. Lijnstuk `AB` heeft als beginpunt `A` en als eindpunt `B` .

  4. De lijn `m` gaat door de punten `A` en `B` . Lijnstuk `AB` ligt op lijn `m` . Punt `S` is het snijpunt van de lijnen `l` en `m` .

Als de lijnen `l` en `m` geen snijpunt hebben zijn ze evenwijdig of parallel. Ze hebben dan dezelfde richting. Van lijnstukken kun je ook wel zeggen dat ze parallel zijn, dat is namelijk zo als ze op evenwijdige lijnen liggen.

Soms snijden lijnen elkaar loodrecht. Omdat op je geodriehoek een lijn voorkomt die loodrecht op de langste zijde staat, kun je nagaan of lijnen loodrecht op elkaar staan.

verder | terug