Figuren > Lijn, lijnstuk, punt
1234567Lijn, lijnstuk, punt

Testen

Opgave 16

Bekijk de lijnen , , en , . Neem onderstaande tabel over en geef aan wat de onderlinge ligging van de lijnen is: snijden S, loodrecht L of evenwijdig E.

Opgave 17
a

Teken twee snijdende lijnen en . Teken een punt dat niet op de lijnen ligt. Teken een lijn door punt evenwijdig aan lijn . Noem die lijn .

b

Teken een lijn door punt loodrecht op lijn . Noem die lijn .

c

Geef het snijpunt van de lijnen en aan als punt en het snijpunt van de lijnen en aan als punt .

verder | terug