Figuren > Lijn, lijnstuk, punt
12345678Lijn, lijnstuk, punt

Toepassen

Op een schaakbord komen veel evenwijdige lijnen en ook veel loodrechte lijnen voor.

Maak bij elk van de volgende opgaven zorgvuldige tekeningen.
Opgave 12Schaakspel
Schaakspel

Hierboven zie je een schaakbord.

Neem een stuk blanco papier en teken daarop een klein schaakbord van `8` cm bij `8` cm. Maak loodrechte en evenwijdige lijnen.

Opgave 13Optische illusies
Optische illusies

Bekijk deze figuren en ga na of de getekende lijnen evenwijdig zijn.

Opgave 14Beeldmerken
Beeldmerken

Ontwerpers van beeldmerken voor instellingen en bedrijven maken veel van evenwijdigheid en loodrechte stand gebruik. Hier zie je twee heel erg bekende beeldmerken. Weet je waar ze van zijn?
Probeer ze nauwkeurig te tekenen op blanco papier.

verder | terug