Figuren > Lijn, lijnstuk, punt
12345678Lijn, lijnstuk, punt

Voorbeeld 1

`l` en `m` snijden elkaar in punt `A` .
Punt `A` heet het snijpunt van `l` en `m` .

`p` en `q` snijden elkaar loodrecht.
Je schrijft: `p _|_ q` .
Spreek uit: " `p` staat loodrecht op `q` " .
In de figuur zet je een klein haakje bij `B` . Dit haakje staat ook wel andersom.

Loodrechte lijnen kun je tekenen met je geodriehoek.

Opgave 3

Bekijk de figuur hiernaast.

a

Welke twee lijnen staan loodrecht op elkaar? Waaraan zie je dat?

b

Hoe kun je dit met je geodriehoek zelf controleren?

c

Welk punt is het snijpunt van de twee loodrechte lijnen?

Opgave 4

Teken op een stukje papier een lijn en een punt dat niet op die lijn ligt. Noem de lijn `l` en het punt `P` .

a

Teken met je geodriehoek een lijn door `P` loodrecht op `l` . Noem die nieuwe lijn `k` .

b

Teken nu een lijn door `P` en loodrecht op `k` . Noem die nieuwe lijn `m` .

c

Wat weet je van de lijnen `l` en `m` ?

verder | terug