Figuren > Lijn, lijnstuk, punt
12345678Lijn, lijnstuk, punt

Voorbeeld 2

`l` en `m` snijden elkaar niet. Deze lijnen lopen evenwijdig.
Je schrijft: `l // // m` .
Spreek uit: " `l` loopt evenwijdig aan `m` " .
Je zet vaak in evenwijdige lijnen een pijltje.

Evenwijdige lijnen kun je tekenen met je geodriehoek.

Opgave 5

Bekijk de figuur hiernaast. Hij staat ook op een

werkblad.
a

Welke twee lijnen zijn evenwijdig?

b

Hoe kun je dit met je geodriehoek zelf controleren?

c

Teken een lijn `n` door punt `A` en loodrecht op `l` .

d

Staat lijn `n` ook loodrecht op `m` ? En op `k` ?

Opgave 6

Teken op een stukje papier een lijn en een punt dat niet op die lijn ligt. Noem de lijn `l` en het punt `P` .

a

Teken met je geodriehoek een lijn door `P` evenwijdig aan `l` . Noem die nieuwe lijn `k` .

b

Teken nu een lijn door `P` en loodrecht op `k` . Noem die nieuwe lijn `m` .

c

Wat weet je van de lijnen `k` en `m` ?

Opgave 7

Neem een blanco stuk papier en teken dit kruispunt na.
Ga er van uit dat lijnen die evenwijdig lijken dat ook zijn en dat lijnen die loodrecht op elkaar lijken te staan dat ook doen.

verder | terug