Figuren > Afstanden
1234567Afstanden

Inleiding

Het bepalen van afstanden, bijvoorbeeld op een kaart, doe je door de lengte van een lijnstuk op te meten en dan rekening te houden met de schaal van de kaart. Op dit kaartje kun je zo de hemelsbrede afstand van het NS-station naar de Waag in het centrum van Deventer bepalen. De werkelijke afstand over de weg zal iets groter zijn.

Je leert in dit onderwerp:

  • (wiskundige) afstanden correct meten;

  • werken met het begrip schaal en met schaallijnen;

  • afstanden op kaartjes meten en omrekenen naar de werkelijkheid.

Voorkennis:

  • onderscheid maken tussen een lijn, een lijnstuk en een punt;

  • de ligging van lijnen ten opzichte van elkaar beschrijven met de begrippen: snijdend, snijpunt, loodrecht en evenwijdig;

  • het snijpunt van twee (of meer) lijnen bepalen.

verder | terug