Figuren > Passer en cirkel
1234567Passer en cirkel

Inleiding

Een echt zuiver rond voorwerp heeft de vorm van een cirkel. Met behulp van een passer kun je een cirkel tekenen als je het middelpunt en de afstand van het middelpunt tot de rand weet.

Je leert in dit onderwerp:

  • de diameter en de straal van een cirkel met gegeven middelpunt bepalen;

  • cirkels tekenen met een passer, op basis van middelpunt en straal of diameter;

  • afstanden bepalen door gebruik te maken van eigenschappen van cirkels.

Voorkennis:

  • de ligging van lijnen, punten, lijnstukken ten opzichte van elkaar beschrijven met de begrippen: snijdend, snijpunt, loodrecht en evenwijdig;

  • het begrip afstand en afstanden van punten tot andere punten, lijnen en figuren bepalen;

  • werken met het begrip schaal en met schaallijnen.

verder | terug