Figuren > Vlakke figuren
1234567Vlakke figuren

Inleiding

Er bestaan veel verschillende vormen, zowel vlak als ruimtelijk.
Nu ga je wat namen leren van vlakke figuren, misschien ken je de meeste al. Vierkant en rechthoek zijn heel bekend, misschien vlieger en ruit ook wel. Maar weet je ook wat een parallellogram is...?

Je leert in dit onderwerp:

  • een aantal soorten vlakke figuren herkennen en de naam benoemen;

  • kennismaken met een aantal kenmerken van vlakke figuren;

  • op papier een driehoek construeren.

Voorkennis:

  • de ligging van lijnen, punten, lijnstukken ten opzichte van elkaar beschrijven met de begrippen: snijdend, snijpunt, loodrecht en evenwijdig;

  • een cirkel tekenen met gegeven straal of diameter en middelpunt;

  • De begrippen vierkant en rechthoek.

verder | terug