Figuren > Kijklijnen
1234567Kijklijnen

Verwerken

Opgave 6

Welke beweringen zijn waar? Licht je antwoord toe.

Een kijklijn heeft geen beginpunt.

Een kijklijn heeft geen eindpunt.

Een kijklijn noemen we ook wel een lijnstuk.

Opgave 7

Je ziet een verkeerssituatie met twee fietsers en twee auto's. De donkergrijze gebieden zijn hoge gebouwen.

a

Kan de bestuurder van auto `A` fietser 1 zien?

b

Kan de bestuurder van auto `A` auto `B` zien?

c

Geef in de tekening op het werkblad aan welk gebied de bestuurder van `A` kan overzien.

d

Kan de bestuurder van auto `B` fietser `2` zien?

e

Leg uit waarom verkeer van rechts voorrang heeft.

Opgave 8

Je ziet de plattegrond van een basisschool. Veel lokalen hebben naast een (ondoorzichtige) deur ook ramen die uitkijken op de hal. Verder is de plaats waar de leerkracht aan zijn bureau zit met een rode punt aangegeven. De figuur staat ook op het werkblad.

a

Geef in de figuur dat deel van de hal aan dat de leerkracht van groep 4 ziet.

b

Doe hetzelfde met het deel van de hal dat de leerkracht van groep 5 ziet.

c

Welk deel overzien ze allebei?

d

Welk deel van de hal ziet minstens een van beiden?

e

De leerkrachten van groep 2 en groep 6 kunnen ook in de hal kijken. Geef aan welk deel zij wel kunnen zien, maar de leerkrachten van groep 4 en 5 niet.

f

Welke twee leerkrachten zien het grootste deel van de hal van deze school als ze aan hun bureau zitten?

Opgave 9

Je ziet een plattegrond (zonder details) van een bankgebouw. Het gebouw heeft in alle wanden ramen. Het gebouw zal worden beveiligd door vijf vaste camera's op `3` meter boven de grond aan de muur te bevestigen.

Geef in de tekening op het werkblad aan waar je die camera's zou willen bevestigen en ook waarom. Kan het ook met minder camera's?

Opgave 10

Een stuurman bestuurt vanuit de kajuit een binnenvaartschip. Het schip is van drie kanten getekend. De plaats van de stuurman is met een punt aangegeven.

Geef in deze figuren op het werkblad aan welk gebied rondom het schip door de schipper kan worden gezien.

Opgave 11

Een "camera obscura" (een zogenaamde gaatjescamera) is een verduisterde ruimte waarbij in een van de wanden een klein gaatje is aangebracht. Het licht dat door het gaatje naar binnen schijnt werpt een omgekeerde afbeelding van de buitenwereld op de tegenoverliggende wand. Als de achterwand van de camera obscura doorzichtig wordt gemaakt kun je de afbeelding van buitenaf zien.

a

Waarom staat het beeld dat de camera obscura van een voorwerp maakt op zijn kop? En waarom is dat niet het geval als je je oog direct achter het gaatje zou houden?

b

Teken zelf hoe je met behulp van een camera obscura een voorwerp ziet. (Neem een eenvoudig voorwerp en teken de kijklijnen.)

verder | terug