Figuren > Kijklijnen
1234567Kijklijnen

Inleiding

Vaak wil je weten wat je kunt zien, ook als je binnen bent en naar buiten kijkt, of ergens achter staat.
Soms is het ook nodig om te weten waar je het beste kunt kijken, bijvoorbeeld om het beeldscherm van je computer goed te zien. Daar bestaan richtlijnen voor.

Je leert in dit onderwerp:

  • kijklijnen tekenen;

  • met behulp van kijklijnen bepalen of je dingen kunt zien;

  • met behulp van kijklijnen je positie bepalen.

Voorkennis:

  • de ligging van lijnen, punten, lijnstukken ten opzichte van elkaar beschrijven met de begrippen: snijdend, snijpunt, loodrecht en evenwijdig;

  • een cirkel tekenen met gegeven straal of diameter en middelpunt en een driehoek met gegeven zijden tekenen;

  • een aantal soorten vlakke figuren herkennen en de naam en enkele eigenschappen benoemen.

verder | terug