Figuren > Vlakke figuren
12345678Vlakke figuren

Voorbeeld 1

Een driehoek is een veelhoek met drie hoekpunten en drie zijden. Hier zie je driehoek `ABC` . Je schrijft ook wel: `Delta ABC` .

Een vierhoek is een veelhoek met vier zijden. Onder een diagonaal versta je een lijnstuk dat twee hoekpunten verbindt die niet op dezelfde zijde liggen. De lijnstukken `DF` en `EG` zijn de diagonalen van vierhoek `DEFG` . Elke vierhoek heeft twee diagonalen.

Een cirkel heeft geen zijden en geen hoekpunten. Een cirkel heeft een middelpunt en een straal.

Opgave 4

In deze opgave gaat het alleen over driehoeken en vierhoeken.

a

Waarom heeft geen enkele driehoek diagonalen?

b

Waarom heeft elke vierhoek precies twee diagonalen?

c

Teken een vierhoek waarbij niet alle diagonalen binnen de vierhoek liggen.

Opgave 5

Teken een vijfhoek. Teken alle diagonalen er in.

Opgave 6

Hoeveel diagonalen heeft elke vijfhoek? Waarom weet je dat zeker?

verder | terug