Figuren > Vlakke figuren
12345678Vlakke figuren

Voorbeeld 1

Een driehoek is een veelhoek met drie hoekpunten en drie zijden. Hier zie je driehoek . Je schrijft ook wel: .

Een vierhoek is een veelhoek met vier zijden. Onder een diagonaal versta je een lijnstuk dat twee hoekpunten verbindt die niet op dezelfde zijde liggen. De lijnstukken en zijn de diagonalen van vierhoek . Elke vierhoek heeft twee diagonalen.

Een cirkel heeft geen zijden en geen hoekpunten. Een cirkel heeft een middelpunt en een straal.

Opgave 4

In deze opgave gaat het alleen over driehoeken en vierhoeken.

a

Waarom heeft geen enkele driehoek diagonalen?

b

Waarom heeft elke vierhoek precies twee diagonalen?

c

Teken een vierhoek waarbij niet alle diagonalen binnen de vierhoek liggen.

Opgave 5

Teken een vijfhoek. Teken alle diagonalen er in.

Opgave 6

Hoeveel diagonalen heeft elke vijfhoek? Waarom weet je dat zeker?

verder | terug