Figuren > Vlakke figuren
12345678Vlakke figuren

Uitleg

Bij het maken van vlakvullingen werk je met vlakke figuren.
De belangrijkste zie je in deze figuur.

Maar waaraan herken je nu precies een vierkant? Of een trapezium?
Welke eigenschappen hebben ze?
Bekijk de voorbeelden 1 en 2 voor een eerste indruk...

De meeste vlakke figuren zijn veelhoeken. Een veelhoek bestaat uit hoekpunten die verbonden zijn door lijnstukken. Deze lijnstukken noem je zijden.

Opgave 1

Hier zie je een serie vlakke figuren. Ze zijn voor het gemak op een rooster getekend. Je kunt dan beter zien welke lijnstukken even lang zijn, recht op elkaar staan, of evenwijdig zijn.

a

Schrijf van elke figuur de juiste naam op.

b

Hoeveel hoekpunten en hoeveel zijden heeft elke driehoek?

c

De andere figuren zijn vierhoeken, maar hebben toch vaak een speciale naam omdat het bijzondere vierhoeken zijn. Teken een vierhoek die geen bijzondere vierhoek is.

Opgave 2

Teken een vijfhoek. Hoeveel hoekpunten en hoeveel zijden heeft elke vijfhoek?

Opgave 3

Hoeveel hoekpunten heeft een veelhoek met zijden?

verder | terug