Figuren > Coördinaten
1234567Coördinaten

Inleiding

Om in een plat vlak of in de ruimte nauwkeurig plaats te bepalen zijn roosters ingevoerd. En dan worden die van getallen voorzien, coördinaten heten ze. Je leert nu werken met coördinaten.

Je leert in dit onderwerp:

  • punten tekenen in een assenstelsel met `x` -as, `y` -as en oorsprong;

  • een punt in een assenstelsel aangeven met coördinaten;

  • wat een roosterpunt is.

Voorkennis:

  • de ligging van lijnen, punten, lijnstukken ten opzichte van elkaar beschrijven met de begrippen: snijdend, snijpunt, loodrecht en evenwijdig;

  • een cirkel tekenen met gegeven straal of diameter en middelpunt en een driehoek met gegeven zijden tekenen;

  • een aantal soorten vlakke figuren herkennen en de naam en enkele eigenschappen benoemen.

verder | terug