Figuren > Coördinaten
1234567Coördinaten

Antwoorden van de opgaven

Opgave V1
a

Door bijvoorbeeld aan te geven hoeveel roostervierkantjes het vanaf links gezien ligt en vanaf boven.

b

Door aan te geven hoeveel cm het bijvoorbeeld vanaf rechts gezien ligt en vanaf onderen.

Opgave 1

Als je punt `A` verschuift, zie je de coördinaten tijdens het verschuiven veranderen. Let goed op de volgorde van de twee getallen. Het eerste getal stelt de `x` -coördinaat voor.

Opgave 2
Opgave 3
a

`O=(0,0)`

b

`A(4,1)` , `B(3,5)` , `C(1,4)` en `D(2,0)` .

c

Bijvoorbeeld `(0,0)` , `(1,0)` , `(2,0)` .

d

Bijvoorbeeld `(0,0)` , `(0,1)` , `(0,2)` .

Opgave 4
a

`A(1,2)` , `B(7,5)` , `C(2;3,5)` , `D(5,5;3)` , `E(6;1,3)` en `F(0; 4,5)` .

b

De punten `A` en `B` .

c

`(3,3)` en `(5,4)` .

d

`(4;3,5)`

e

`(2;2,5)`

Opgave 5
a

De rode punten zijn de roosterpunten.

b

`(0,1)` , `(2,2)` , `(4,3)` , `(6,4)` en `(8,5)` .

c

Bijvoorbeeld: `(3;2,5)` , `(5;3,5)` en `(7;4,5)` .

d

Ja, als je de lijn doortrekt (een lijn is per definitie oneindig) op roosterpapier gaat deze ook door `(10,6)` .

e

Ja, de lijn loopt oneindig door. Als je de regelmaat van de lijn volgt, vanaf `(0,1)` steeds twee stapjes naar rechts en een omhoog, ga je ook door `(50,26)` .

Opgave 6
Opgave 7

Piet heeft de `x` -coördinaat en de `y` -coördinaat verwisseld.

Opgave 8
a

`A(1,0)` , `B(5,2)` en `C(4,4)` .

b
c

`D(0,2)`

d

`S(2,5;2)`

Opgave 9
Opgave 10
a

Vanuit `(0,0)` ligt punt `A` `2` roosterhokjes naar rechts en `3` roosterhokjes omhoog.

b

Hij verwisselt de `x` -coördinaat en de `y` -coördinaat van `B` .

c

`D(1,2)`

d

`B` ligt niet op het snijpunt van twee roosterlijnen.

e

`B(4;1,5)`

Opgave 11
a
b

`D(2,7)`

c

`25` roosterpunten.

Opgave 12
a

De stippellijnen zijn de diagonalen.

b

`M(2,6)` en `N(0,3)` .

c

`(1,2)` , `(1,3)` , `(1,4)` , `(2,1)` , `(2,2)` , `(2,3)` , `(2,4)` , `(2,5)` , `(3,2)` , `(3,3)` , `(3,4)` .

d

`(1;1,5)` , `(3;1,5)` , `(1;4,5)` en `(3;4,5)` .

Opgave 13
a
b

`(2,3)` , `(6,1)` en `(8,0)` .

c

Maak gebruik van je geodriehoek om lijn `l` te tekenen.

d

Ja, alle punten waarvan de `y` -coördinaat `1` kleiner is dan het dubbele van de `x` -coördinaat liggen op lijn `k` .

e

Nee, want `Q` kun je niet koppelen aan een verband bij opdracht d.

Opgave 14
a
b

`(3,5;2,5)` , `(4,5;5)` en `(5;3,5)` .

Opgave 15

In een assenstelsel zijn de volgende punten getekend: `A(2016,305)` , `B(2011,304)` , `C(2011,301)` , `D(2017,304)` , `E(2016,301)` , `F(2014,305)` en `G(2011,305)` . Vier van deze punten vormen een rechthoek. Welke punten zijn dit?

Punt `A`

Punt `B`

Punt `C`

Punt `D`

Punt `E`

Punt `F`

Punt `G`

Opgave 16

Punt: `A` , `C` , `E` en `G` .

Opgave 18
a
b

Voer dit uit. De `4` staat voor de `x` -coördinaat en de `18` voor de `y` -coördinaat.

c

Als het goed is krijg je na alle inspanningen een mooie pinguïn te zien.

Opgave 17
a

De punten `B` , `C` , `D` en `E` zijn geen roosterpunten.

b

`A(7,2)` , `B(3;4,5)` , `C(5,5;7)` , `D(4;2,25)` en `E(1,25;8,25)` .

c
d

`15` roosterpunten. Bijvoorbeeld `(6,2)` , `(3,4)` en `(0,6)` .

Opgave 20
a
b

`C(2,5)` .

c

`S(3,5;3,5)` .

d

`12` roosterpunten.

Opgave 21
a
b
c
d

Punt `G` ligt er `2,5` cm vandaan en punt `H` ligt er `0` cm vandaan.

verder | terug