Figuren > Coördinaten
1234567Coördinaten

Toepassen

Opgave 18

Neem een stuk roosterpapier en teken een assenstelsel of gebruik het werkblad.

a

Teken de volgende punten en trek steeds een lijnstuk vanuit een punt naar het volgende punt: `(2,2)` , `(4,2)` , `(4,4)` , `(6,4)` , `(6,2)` , `(10,2)` , `(7,4)` , `(8,6)` , `(8,12)` , `(10,8)` , `(8,10)` , `(8,12)` , `(6,14)` , `(4,14)` , `(2,10)` , `(3,4)` , `(2,2)` , `(3,4)` , `(1,8)` , `(0,6)` , `(2,16)` , `(2,18)` , `(4,19)` , `(6,18)` , `(8,18)` , `(5,17)` , `(6,18)` , `(8,18)` , `(6,16)` , `(5,17)` , `(6,16)` , `(8,12)` .

b

Zet een dikke stip op `(4,18)` .

c

Wat heb je voor figuur gekregen?

verder | terug