Figuren > Coördinaten
1234567Coördinaten

Verwerken

Opgave 9

Geef op het assenstelsel de volgende punten aan: `A=(3,1)` , `B=(0,4)` , `C=(10,0)` , `D=(1,7)` , `E=(6,6)` , `F=(4,8)` .

Het assenstelsel staat ook op het werkblad.

Opgave 10

Je ziet een assenstelsel met daarin een aantal punten.

a

Punt `A` heeft de coördinaten `(2,3)` . Leg uit waarom.

b

Klaas schrijft voor de coördinaten van punt `C` het volgende op: `C(4,5)` . Welke fout maakt hij?

c

Schrijf de coördinaten van punt `D` op.

d

Waarom is punt `B` geen roosterpunt?

e

Schrijf de coördinaten van punt `B` op.

Opgave 11

Van een vierkant `ABCD` zijn de coördinaten van drie hoekpunten bekend: `A(1,2)` , `B(6,1)` en `C(7,6)` .

a

Teken vierkant `ABCD` in een assenstelsel.

b

Schrijf de coördinaten van punt `D` op.

c

Hoeveel roosterpunten liggen er binnen dit vierkant?

Opgave 12

Gegeven is ruit `KLMN` door de hoekpunten `K(2,0)` en `L(4,3)` . Het snijpunt van de diagonalen `KM` en `LN` is punt `S(2,3)` .

a

Teken ruit `KLMN` in een assenstelsel.

b

Schrijf de coördinaten van de punten `M` en `N` op.

c

Schrijf de coördinaten op van alle roosterpunten die binnen deze ruit liggen.

d

Welke coördinaten hebben de middens van de zijden van deze ruit?

Opgave 13

In een assenstelsel zijn de volgende punten gegeven: `A(0,4)` , `B(4,2)` en `C(3,5)` . De lijn `k` is de lijn door de punten `A` en `B` .

a

Teken de gegeven punten en lijn `k` in het assenstelsel.

b

Noem nog drie andere roosterpunten van lijn `k` .

c

Teken lijn `l` door `C` en loodrecht op `k` .

d

Ligt het punt `P(10,19)` op lijn `l` ? Licht je antwoord toe.

e

Ligt het punt `Q(100,190)` op lijn `l` ? Licht je antwoord toe.

Opgave 14

In een assenstel zijn de volgende punten gegeven: `A(3,4)` , `B(6,6)` en `C(4,1)` .

a

Lijn `p` is de lijn door de punten `A` en `B` . Teken lijn `m` die loodrecht op lijn `p` staat en door punt `C` gaat.

b

Welke coördinaten hebben de middens van de zijden van `DeltaABC` ?

Opgave 15

In een assenstelsel zijn de volgende punten getekend: `A(2016,305)` , `B(2011,304)` , `C(2011,301)` , `D(2017,304)` , `E(2016,301)` , `F(2014,305)` en `G(2011,305)` . Vier van deze punten vormen een rechthoek. Welke punten zijn dit?

Punt `A`

Punt `B`

Punt `C`

Punt `D`

Punt `E`

Punt `F`

Punt `G`

Opgave 16

In een assenstelsel zijn de volgende punten getekend: `A(2016,305)` , `B(2011,304)` , `C(2011,301)` , `D(2017,304)` , `E(2016,301)` , `F(2014,305)` en `G(2011,305)` . Vier van deze punten vormen een rechthoek. Welke punten zijn dit?

verder | terug