Figuren > Coördinaten
1234567Coördinaten

Verwerken

Opgave 9

Je ziet een assenstelsel met daarin een aantal punten.

a

Punt `A` heeft de coördinaten `(2, 3)` . Leg uit waarom.

b

Klaas schrijft voor de coördinaten van punt `C` het volgende op: `C(4, 1)` . Welke fout maakt hij?

c

Schrijf de coördinaten van punt `B` op.

d

Waarom is punt `D` geen roosterpunt?

e

Schrijf de coördinaten van punt `D` op.

Opgave 10

Geef op het assenstelsel de volgende punten aan: `A(3, 1)` , `B(0, 4)` , `C(10, 0)` , `D(1, 7)` , `E(6, 6)` , `F(4, 8)` .

Het assenstelsel staat op het werkblad.

Opgave 11

Gegeven is de vlieger `OABC` en de hoekpunten `A(5, 2)` en `B(5, 5)` .

a

Teken vlieger `OABC` in een assenstelsel.

b

Schrijf de coördinaten van punt `C` op.

c

Schrijf de coördinaten op van het snijpunt `S` van de diagonalen van de vlieger.

d

Hoeveel roosterpunten liggen er binnen deze vlieger?

Opgave 12

In een assenstelsel zijn de volgende punten gegeven: `A(0, 4)` , `B(4, 2)` en `C(3, 5)` . De lijn `k` is de lijn door de punten `A` en `B` .

a

Teken de gegeven punten en lijn `k` in het assenstelsel.

b

Noem nog drie andere roosterpunten van lijn `k` .

c

Teken lijn `l` door `C` en loodrecht op `k` .

d

Ligt het punt `P(10, 19)` op lijn `l` ? Licht je antwoord toe.

e

Ligt het punt `Q(100, 190)` op lijn `l` ? Licht je antwoord toe.

Opgave 13

Neem een stuk roosterpapier en teken een assenstelsel.

a

Teken de volgende punten en trek steeds een lijnstuk vanuit een punt naar het volgende punt: `(2, 2)` , `(4, 2)` , `(4, 4)` , `(6, 4)` , `(6, 2)` , `(10, 2)` , `(7, 4)` , `(8, 6)` , `(8, 12)` , `(10, 8)` , `(8, 10)` , `(8, 12)` , `(6, 14)` , `(4, 14)` , `(2, 10)` , `(3, 4)` , `(2, 2)` , `(3, 4)` , `(1, 8)` , `(0, 6)` , `(2, 16)` , `(2, 18)` , `(4, 19)` , `(6, 18)` , `(8, 18)` , `(5, 17)` , `(6, 18)` , `(8, 18)` , `(6, 16)` , `(5, 17)` , `(6, 16)` , `(8, 12)` .

b

Zet een dikke stip op `(4, 18)` . Wat heb je voor figuur gekregen?

verder | terug