Figuren > Coördinaten
1234567Coördinaten

Voorbeeld 1

De punten `A` en `O` zijn beide roosterpunten in het assenstelsel.
Punt `A(4,2)` is een roosterpunt. Punt `O(0,0)` is ook een roosterpunt.
Punt `B` ligt niet op het snijpunt van twee roosterlijnen. Punt `B` is dus geen roosterpunt. Je schrijft `B(2;1,7)` . Tussen de coördinaten staat een puntkomma (;) in plaats van een komma (,).

Opgave 4

Je ziet een rooster waarop een assenstelsel is getekend. Verder is er een aantal punten aangegeven.

a

Neem de figuur over en schrijf de coördinaten van de getekende punten op.

b

Welke van deze punten zijn roosterpunten?

c

Teken een lijnstuk tussen de punten `A` en `B` . Welke roosterpunten liggen er nog meer op dat lijnstuk? Schrijf hun coördinaten op.

d

Welk punt met `x` -coördinaat `4` ligt op lijnstuk `AB` ?

e

Welk punt met `y` -coördinaat `2,5` ligt op lijnstuk `AB` ?

Opgave 5

Je ziet een rooster waarop een assenstelsel is getekend. Verder zie je een deel van een lijn.

a

Neem de figuur over en geef alle roosterpunten op de lijn aan.

b

Wat zijn de coördinaten van de roosterpunten?

c

Geef van drie punten op de lijn de coördinaten. Deze punten mogen geen roosterpunten zijn.

d

Ligt `P (10,6)` op de lijn? Licht je antwoord toe.

e

Ligt `Q (50,26)` op de lijn? Licht je antwoord toe.

verder | terug