Figuren > Coördinaten
1234567Coördinaten

Voorbeeld 1

De punten `A` en `O` zijn beide roosterpunten in het assenstelsel.
Punt `A(4, 2)` is een roosterpunt.
Punt `O(0, 0)` is ook een roosterpunt.
Punt `B` ligt niet op het snijpunt van twee roosterlijnen. Punt `B` is dus geen roosterpunt.
Je schrijft `B(2; 1,7)` . Tussen de coördinaten staat een puntkomma (;) in plaats van een komma (,).

Opgave 3

Je ziet een rooster waarop een assenstelsel is getekend. Verder is er een aantal punten aangegeven.

a

Neem de figuur over en schrijf de coördinaten van de getekende punten op.

b

Welke van deze punten zijn roosterpunten?

c

Teken een lijnstuk tussen de punten `A` en `B` . Welke roosterpunten liggen er nog meer op dat lijnstuk? Schrijf hun coördinaten op.

d

Welk punt met `x` -coördinaat `4` ligt op lijnstuk `AB` ?

e

Welk punt met `y` -coördinaat `2,5` ligt op lijnstuk `AB` ?

Opgave 4

In dit assenstelsel is een deel van rechthoek `ABCD` getekend.

a

Schrijf de coördinaten van de getekende punten op.

b

Maak rechthoek `ABCD` af op het werkblad.

c

Schrijf de coördinaten op van punt `D` .

d

Het snijpunt van de diagonalen van deze rechthoek is `S` . Schrijf de coördinaten op van punt  `S` .

verder | terug