Figuren > Coördinaten
1234567Coördinaten

Voorbeeld 2

Hoe teken je de punten `P(1, 4)` en `Q(5, 2)` in een assenstelsel?

  • Teken de `x` -as en de `y` -as. Zorg ervoor dat de assen lang genoeg zijn.

  • Zet getallen `0` , `1` , `2` , `3` , enzovoort langs de assen.

  • Teken de opgegeven punten in het assenstelsel. De oorsprong met coördinaten `(0,0)` is aangegeven met de letter `O` . De `x` -coördinaat staat bij de `x` -as, dus vanuit de oorsprong naar rechts. De `y` -coördinaat staat bij de `y` -as, dus vanuit de oorsprong omhoog.

  • Zet hoofdletters bij de punten.

Opgave 5

Plaats de punten `O(0, 0)` , `A(1, 5)` , `B(4, 0)` , `C(6 1/2; 4)` en `D(8; 3,5)` op het werkblad.

Opgave 6

Seyma en Jannes moesten beiden dezelfde figuur tekenen. Hier zie je hun resultaten. Seyma heeft haar figuur al laten controleren en gehoord dat hij goed is. Wat heeft Jannes fout gedaan?

Seyma's figuur
Jannes' figuur
verder | terug