Figuren > Coördinaten
1234567Coördinaten

Voorbeeld 3

Hoe teken je een veelhoek in een assenstelsel?

  • Teken de `x` -as en de `y` -as. Zorg ervoor dat de assen lang genoeg zijn.

  • Zet getallen `0` , `1` , `2` , `3` , enzovoort langs de assen.

  • Teken de hoekpunten van de veelhoek in het assenstelsel.

  • Verbind de punten in de aangegeven volgorde.

Bekijk hoe met de punten `P(2, 1)` , `Q(10, 2)` en `R(3, 8)` driehoek `PQR` wordt getekend.

Opgave 7

Van een vierkant `ABCD` zijn de coördinaten van drie hoekpunten bekend: `A(1, 2)` , `B(6, 1)` en `C(7, 6)` .

a

Teken vierkant `ABCD` in een assenstelsel.

b

Schrijf de coördinaten van punt `D` op.

c

Hoeveel roosterpunten liggen er binnen dit vierkant?

Opgave 8

Gegeven is ruit `KLMN` door de hoekpunten `K(2, 0)` en `L(4, 3)` . Het snijpunt van de diagonalen `KM` en `LN` is punt `S(2, 3)` .

a

Teken ruit `KLMN` in een assenstelsel.

b

Schrijf de coördinaten van de punten `M` en `N` op.

c

Schrijf de coördinaten op van alle roosterpunten die binnen deze ruit liggen.

d

Welke coördinaten hebben de middens van de zijden van deze ruit?

verder | terug