Figuren > Coördinaten
1234567Coördinaten

Voorbeeld 3

Hoe teken je een veelhoek in een assenstelsel?

  • Teken de `x` -as en de `y` -as. Zorg ervoor dat de assen lang genoeg zijn.

  • Zet getallen `0` , `1` , `2` , `3` , enzovoort langs de assen.

  • Teken de hoekpunten van de veelhoek in het assenstelsel.

  • Verbind de punten in de aangegeven volgorde.

Bekijk hoe met de punten `P(2,1)` , `Q(10,2)` en `R(3,8)` driehoek `PQR` wordt getekend.

Opgave 8

In dit assenstelsel is een deel van rechthoek `ABCD` getekend.

a

Schrijf de coördinaten van de getekende punten op.

b

Maak rechthoek `ABCD` af op het werkblad.

c

Schrijf de coördinaten op van punt `D` .

d

Het snijpunt van de diagonalen van deze rechthoek is `S` . Schrijf de coördinaten op van punt `S` .

verder | terug