Figuren > Coördinaten
1234567Coördinaten

Uitleg

Om de plaats van een punt in een vlak vast te leggen, gebruik je een rooster. Maar alleen een rooster is niet genoeg, je moet ook getallen gebruiken en een startpunt kiezen. Omdat er twee basisrichtingen zijn, gebruik je per punt twee getallen. Die getallen heten coördinaten. Het punt ten opzichte waarvan je de positie bepaalt heet de "oorsprong" .

De plaats van de oorsprong `O` mag je in principe zelf kiezen. Maar het is handig om er afspraken over te maken zodat ook anderen iets aan je coördinaten hebben. Voorlopig kies je de oorsprong links onderaan je rooster. (Later gaat dat veranderen!)

Van daaruit maak je om het tellen te vergemakkelijken twee halve lijnen: de (horizontale) `x` -as en de (verticale) `y` -as.
Elk punt krijgt dan een `x` -coördinaat en een `y` -coördinaat.

In de figuur kun je de coördinaten van het punt `A` aflezen: twee getallen tussen haakjes met de `x` -coördinaat voorop. Dus hier `A(2, 4)` .
De punten die precies liggen op een plek waar twee roosterlijnen elkaar snijden, heten roosterpunten. De oorsprong, de `x` -as en de `y` -as heten samen het assenstelsel.

Opgave 1

Maak gebruik van de applet van de Uitleg . Verschuif punt `A` naar `B(5, 2)` , `C(2, 5)` , `D(8, 1)` , `E(0, 9)` , `F(9, 0)` en `G(7, 7)` . Je kunt ook gebruik maken van het assenstelsel op het werkblad en de punten daarop tekenen.

Opgave 2

Je ziet een rooster waarop een assenstelsel is getekend. Verder is er een aantal roosterpunten aangegeven.

a

Welke coördinaten heeft de oorsprong `O` ?

b

Schrijf de coördinaten van de getekende roosterpunten op.

c

Schrijf de coördinaten op van drie punten op de `x` -as.

d

Schrijf de coördinaten op van drie punten op de `y` -as.

verder | terug