Figuren > Coördinaten
1234567Coördinaten

Uitleg

Om de plaats van een punt in een vlak vast te leggen, gebruik je een assenstelsel. Zo'n assenstelsel heeft twee assen: een x-as en een y-as. De `x` -as is de horizontale as en de `y` -as de verticale as. Het snijpunt van de assen noem je de oorsprong `O` . Punt `A` ligt op een roosterpunt. De plaats van een punt kun je nu aangeven met twee getallen. Je noemt die getallen coördinaten: de `x` -coördinaat en de `y` -coördinaat.

In de figuur kun je de coördinaten van het punt `A` aflezen: twee getallen tussen haakjes met de `x` -coördinaat voorop.

Opgave 1

Maak gebruik van de applet van de uitleg. Verschuif punt `A` naar de volgende coördinaten `(5,2)` , `(2,5)` , `(8,1)` , `(0,9)` , `(9,0)` en `(7,7)` .

Opgave 2

Geef op het assenstelsel op het werkblad de volgende punten aan: `A(5,2)` , `B(2,5)` , `C(8,1)` , `D(0,9)` , `E(9,0)` , `F(7,7)` .

Opgave 3

Je ziet een rooster waarop een assenstelsel is getekend. Verder is er een aantal punten aangegeven.

a

Welke coördinaten heeft de oorsprong `O` ?

b

Schrijf de coördinaten van de getekende punten op.

c

Schrijf de coördinaten op van drie punten op de `x` -as.

d

Schrijf de coördinaten op van drie punten op de `y` -as.

verder | terug