Figuren > Coördinaten
1234567Coördinaten

Verkennen

Opgave V1

Je ziet een bord met daarop een rooster. Elk roostervierkantje is `5`  cm bij `5`  cm.

a

Hoe zou je op zo'n bord de plaats van een punt kunnen aanduiden?

Voor het aanduiden van de plaats van een punt heb je soms één, soms twee en soms nog meer getallen nodig. Bovendien moet je een beginpunt kiezen.

b

Hoe geef je een punt aan op een getallenlijn?

c

Hoeveel getallen heb je nodig om de plaats van een punt in de ruimte vast te leggen?

d

Hoeveel getallen heb je nodig voor de plaats van een punt op het aardoppervlak?

e

Kun je een situatie bedenken waarin je vier getallen nodig hebt om de plaats van een punt weer te geven?

verder | terug