Figuren > Coördinaten
1234567Coördinaten

Testen

Opgave 17

Bekijk het assenstel met daarin de punten `A` , `B` , `C` , `D` en `E` .

a

Welke punten zijn geen roosterpunten?

b

Schrijf de coördinaten van de punten op.

c

Teken lijn `m` door de punten `A` en `B` . Teken vervolgens lijn `p` evenwijdig aan lijn `m` door punt `D` .

d

Hoeveel roosterpunten liggen er tussen de lijnen `m` en `p` ? Geef van `3` roosterpunten de coördinaten.

Opgave 20

Gegeven is de vlieger `OABC` en de hoekpunten `A(5,2)` en `B(5,5)` . Punt `O` is de oorsprong van het assenstelsel.

a

Teken vlieger `OABC` in een assenstelsel.

b

Schrijf de coördinaten van punt `C` op.

c

Schrijf de coördinaten op van het snijpunt `S` van de diagonalen van de vlieger.

d

Hoeveel roosterpunten liggen er binnen deze vlieger?

Opgave 21

Beantwoord de vragen door eerst een assenstelsel te tekenen.

a

Teken in een assenstelsel punt `E (0,5)` en punt `F(4,1)` .

b

Teken ook de punten `G(1;2,5)` en punt `H(1,2;5)` in dit assenstelsel.

c

Het snijpunt van de diagonalen van ruit `CDEF` ligt op `S=(4,5)` . Teken de ruit in het assenstelsel.

d

Hoeveel cm liggen de punten `G` en `H` van de diagonaal `CE` vandaan?

verder | terug