Figuren > Coördinaten
1234567Coördinaten

Theorie

Om de plaats van een punt in een vlak vast te leggen, gebruik je een assenstelsel. Zo'n assenstelsel heeft twee assen: een x-as en een y-as. De `x` -as is de horizontale as en de `y` -as de verticale as. Het snijpunt van de assen noem je de oorsprong `O` . De plaats van een punt kun je nu aangeven met twee getallen. Je noemt die getallen coördinaten: de `x` -coördinaat en de `y` -coördinaat.
Je ziet hier dat `O(0, 0)` .
Je ziet hier de punten `A(4, 2)` en `B(2,5; 1,2)` .

Punt `A` is een roosterpunt, punt `B` niet.

verder | terug