Figuren > Coördinaten
12345678Coördinaten

Antwoorden van de opgaven

Opgave V1

Bijvoorbeeld vanaf linksonder beginnen vakjes naar rechts en omhoog te tellen.
Of als het heel nauwkeurig moet vanaf linksonder vertellen hoeveel cm (of zelfs mm) naar rechts en hoeveel omhoog je moet gaan.

Opgave V2
a

Met één getal.

b

Met twee getallen die bijvoorbeeld vertellen hoeveel je naar rechts en omhoog moet vanuit het beginpunt linksonder.

c

Nu heb je wel drie getallen nodig om je vanuit een gekozen beginpunt naar de juiste plaats te brengen: naar voren, naar rechts en omhoog.

d

Twee als je echt op het aardoppervlak blijft.

e

Bijvoorbeeld als de plaats van een punt in de ruimte met de tijd verandert.

Opgave 1

Verschuif het punt in de applet naar de goede plaats. Je ziet de coördinaten tijdens het verschuiven veranderen. Let goed op de volgorde van de twee getallen!

Opgave 2
a

`O = (0,0)`

b

`A(4,1)` , `B(3,5)` , `C(1,4)` en `D(2,0)` .

c

Bijvoorbeeld `(0,0)` , `(1,0)` , `(2,0)` .

d

Bijvoorbeeld `(0,0)` , `(0,1)` , `(0,2)` .

Opgave 3

Verschuif het punt in de applet naar de goede plaats. Je ziet de coördinaten tijdens het verschuiven veranderen. Let er wel op dat GeoGebra geen nederlands product is: de getallen worden niet met een decimale komma, maar met een decimale punt aangeduid en dus is ook geen puntkomma nodig als scheidingsteken.

Opgave 4
a

`A(1,2)` , `B(7,5)` , `C(2;3,5)` , `D(5,5;3)` en `E(6;1,3)` .

b

`A` en `B` .

c

`(3,3)` en `(5,4)` .

d

`(4;3,5)` .

e

`(2;2,5)` .

Opgave 5
a

`A(1,0)` , `B(5,2)` en `C(4,4)` .

b

Van `B` naar `C` is `1` naar links en `2` omhoog. Hoe gaat dat vanuit `A` ?

c

`D(0,2)` .

d

`S(2,5;2)` .

Opgave 6
Opgave 7
a

Doen.

b

Werk zorgvuldig. Laat je tekening controleren.

c

Doen.

d

Als het goed is krijg je na alle inspanningen een mooie pinguïn te zien...

Opgave 8

Jannes heeft de coördinaten verwisseld: de `x` -coördinaat is de `y` -coördinaat geworden en omgekeerd.

Opgave 9
a

Doen.

b

`D(2,7)` .

c

`S(4,4)` .

d

`25`

Opgave 10
a

Doen.

b

`M(2,6)` en `N(0,3)` .

c

`(1,2)` , `(1,3)` , `(1,4)` , `(2,1)` , `(2,2)` , `(2,3)` , `(2,4)` , `(2,5)` , `(3,2)` , `(3,3)` , `(3,4)` .

d

`(1;1,5)` , `(3;1,5)` , `(1;4,5)` en `(3;4,5)` .

Opgave 11
a

Vanuit `(0,0)` ligt punt `A` `4` roosterhokjes naar rechts en `3` roosterhokjes omhoog.

b

Piet verwisselt de twee coördinaten van `B` .

c

`C(1,4)` .

d

`D` ligt niet op het snijpunt van twee roosterlijnen. De coördinaten zijn `D(3;1,5)` .

Opgave 12
a

Zie figuur.

b

Zie figuur.

Opgave 13
a

Doen.

b

`C(2,5)` .

c

`S(3,5; 3,5)` .

d

`12`

Opgave 14
a

Doen.

b

`(2,3)` , `(6,1)` en `(8,0)` .

c

Gebruik je geodriehoek.

d

Ja, alle punten waarvan de `y` -coördinaat 1 kleiner is dan het dubbele van de `x` -coördinaat liggen op lijn `k` .

e

Nee, want `Q` voldoet niet aan het in d genoemde.

Opgave 15Taz of Tweety
Taz of Tweety

Het is vooral preciesiewerk. Je moet geen fouten maken, want dan krijg je misvormde figuren.

Opgave 16Coördinaten op het aardoppervlak
Coördinaten op het aardoppervlak
a

`(0,0)` ligt in zee, in de Golf van Guinee bijna recht onder Accra in Ghana.

b

Moskou ( `38` OL, `56` NB), Beijing ( `126` OL, `40` NB), New York ( `73` WL, `41` NB) en Buenos Aires ( `60` WL, `45` ZB).

c

Greenwich ( `0` , `51` NB).

d

Réunion ( `53` OL, `21` ZB).

verder | terug