Figuren > Coördinaten
12345678Coördinaten

Verwerken

Opgave 11

Je ziet hier een `xy` -assenstelsel met daarin een aantal punten.

a

Punt `A` heeft de coördinaten `(4,3)` . Leg uit waarom.

b

Piet schrijft voor de coördinaten van punt `B` op `(0,4)` . Welke fout maakt hij?

c

Schrijf de coördinaten van punt `C` op.

d

Waarom is punt `D` geen roosterpunt? Schrijf de coördinaten van punt `D` op.

Opgave 12

Teken een assenstelsel zoals dat in de voorgaande opgave.

a

Teken daarin punt `E(0,5)` en punt `F(4,1)` .

b

Teken ook de punten `G(1;2,5)` en `H(1,2;5)` in dit assenstelsel.

Opgave 13

Gegeven is de vlieger `OABC` door de hoekpunten `A(5,2)` en `B(5,5)` . Punt `O` is de oorsprong van het assenstelsel.

a

Teken vlieger `OABC` in een `xy` -assenstelsel.

b

Schrijf de coördinaten van punt `C` op.

c

Schrijf de coördinaten op van het snijpunt `S` van de diagonalen van de vlieger.

d

Hoeveel roosterpunten liggen er binnen deze vlieger?

Opgave 14

Ten opzichte van een `xy` -assenstelsel zijn gegeven de punten `A(0,4)` , `B(4,2)` en `C(3,5)` .
`k` is de lijn door de punten `A` en `B` .

a

Teken de gegeven punten en lijn `k` in het assenstelsel.

b

Noem nog drie andere roosterpunten van lijn `k` .

c

Teken lijn `l` door `C` en loodrecht op `k` .

d

Ligt het punt `P(10,19)` op lijn `l` ? Licht je antwoord toe.

e

Ligt het punt `Q(100,190)` op lijn `l` ? Licht ook nu je antwoord toe.

verder | terug