Figuren > Coördinaten
12345678Coördinaten

Voorbeeld 1

Van een roosterpunt zijn beide coördinaten gehele getallen.
Punt `A(4,2)` is een roosterpunt.
Punt `O(0,0)` is ook een roosterpunt.
Punt `B` ligt niet op het snijpunt van twee roosterlijnen.
Punt `B` is dus geen roosterpunt. Je schrijft `B(2;1,7)` .
Tussen de coördinaten staat een ";" in plaats van een "," .

Opgave 3

Werk weer met de applet in de Uitleg .

Maak daarmee de punten `(5;3,2)` , `(5,3;2)` , `(7,5;0)` , `(0,5;7)` , `(0;5,7)` , `(14,2;6,5)` .
(LET OP: In de applet wordt de decimale punt in plaats van de decimale komma gebruikt. Puntkomma is dan overbodig!)

Opgave 4

Hier zie je een rooster waarop een assenstelsel is getekend. Verder staan er een aantal punten aangegeven.

a

Neem de figuur over en schrijf de coördinaten van de getekende punten op.

b

Welke van deze punten zijn roosterpunten?

c

Teken een lijnstuk tussen de punten `A` en `B` . Welke roosterpunten liggen er nog meer op dat lijnstuk? Schrijf hun coördinaten op.

d

Welk punt met `x` -coördinaat `4` ligt op lijnstuk `AB` ?

e

Welk punt met `y` -coördinaat `2,5` ligt op lijnstuk `AB` ?

Opgave 5

In dit assenstelsel is een deel van rechthoek `ABCD` getekend.

a

Schrijf de coördinaten van de getekende punten op.

b

Maak rechthoek `ABCD` af.

c

Schrijf de coördinaten op van punt `D` .

d

Het snijpunt van de diagonalen van deze rechthoek is `S` . Schrijf de coördinaten op van punt `S` .

verder | terug