Figuren > Coördinaten
12345678Coördinaten

Voorbeeld 2

Hoe teken je de punten `P(1,4)` en `Q(5,2)` in een assenstelsel?

  • Teken de `x` -as en de `y` -as. Zorg ervoor dat de assen lang genoeg zijn.

  • Zet getallen `0` , `1` , `2` , `3` , enzovoorts langs de assen.

  • Teken de opgegeven punten in het assenstelsel.
    De `x` -coördinaat zit op de `x` -as, dus vanuit de oorsprong naar rechts.
    De `y` -coördinaat zit op de `y` -as, dus vanuit de oorsprong omhoog.

  • Zet hoofdletters bij de punten.

Opgave 6

Hier zie je een rooster met een assenstelsel. Neem de figuur over en teken daarop de punten `O(0,0)` , `A(1,5)` , `B(4,0)` , `C(6 1/2 ,4)` en `D(8;3,5)` .

Opgave 7

Neem een stuk roosterpapier.

a

Teken daarop een assenstelsel. Zorg er voor dat er punten op kunnen waarvan de `x` -cördinaat 20 is en/of de `y` -coördinaat 20 is.

b

Teken nu de volgende punten en trek steeds een lijnstuk vanuit een punt naar het volgende punt: `(2,2)` , `(4,2)` , `(4,4)` , `(6,4)` , `(6,2)` , `(10,2)` , `(7,4)` , `(8,6)` , `(8,12)` , `(10,8)` , `(8,10)` , `(8,12)` , `(6,14)` , `(4,14)` , `(2,10)` , `(3,4)` , `(2,2)` , `(3,4)` , `(1,8)` , `(0,6)` , `(2,16)` , `(2,18)` , `(4,19)` , `(6,18)` , `(8,18)` , `(5,17)` , `(6,18)` , `(8,18)` , `(6,16)` , `(5,17)` , `(6,16)` , `(8,12)` .

c

Zet een dikke stip op `(4,18)` .

d

Wat heb je voor figuur gekregen? Kleur hem in...

Opgave 8

Seyma en Jannes moesten beiden dezelfde figuur tekenen. Hier zie je hun resultaten.

Seyma heeft haar figuur al laten controleren en gehoord dat hij goed is.
Maar wat heeft Jannes dan fout gedaan?

Seyma's figuur
Jannes' figuur
verder | terug