Figuren > Coördinaten
12345678Coördinaten

Voorbeeld 3

Hoe teken je een veelhoek in een assenstelsel?

  • Teken de `x` -as en de `y` -as. Zorg ervoor dat de assen lang genoeg zijn.

  • Zet getallen `0` , `1` , `2` , `3` , enzovoorts langs de assen.

  • Teken de hoekpunten van de veelhoek in het assenstelsel.

  • Verbind de punten in de aangegeven volgorde.

In dit assenstelsel worden de punten `P(2,1)` , `Q(10,2)` en `R(3,8)` en `Delta PQR` getekend.

Opgave 9

Van een vierkant `ABCD` zijn de coördinaten van drie hoekpunten bekend: `A(1,2)` , `B(6,1)` en `C(7,6)` .

a

Teken vierkant `ABCD` in een `xy` -assenstelsel.

b

Schrijf de coördinaten van punt `D` op.

c

Schrijf de coördinaten van het snijpunt van de diagonalen van dit vierkant op.

d

Hoeveel roosterpunten liggen er binnen dit vierkant?

Opgave 10

Gegeven is de ruit `KLMN` door de hoekpunten `K(2,0)` en `L(4,3)` . Het snijpunt van de diagonalen `KM` en `LN` is punt `S(2,3)` .

a

Teken ruit `KLMN` in een `xy` -assenstelsel.

b

Schrijf de coördinaten van de punten `M` en `N` op.

c

Schrijf de coördinaten op van alle roosterpunten die binnen deze ruit liggen.

d

Welke coördinaten hebben de middens van de zijden van deze ruit?

verder | terug