Figuren > Coördinaten
12345678Coördinaten

Uitleg

Om de plaats van een punt in een vlak vast te leggen, gebruik je een assenstelsel. Zo'n assenstelsel heeft twee assen: een x-as en een y-as.
Het snijpunt van de assen noem je de oorsprong `O` .
De plaats van een punt kun je nu aangeven met twee getallen.
Je noemt die getallen coördinaten: de `x` -coördinaat en de `y` -coördinaat.

In de applet zie je de coördinaten van het punt `A` : twee getallen tussen haakjes met de `x` -coördinaat voorop. Je kunt punt `A` verplaatsen.

Bekijk de applet: Coördinaten.

Opgave 1

Werk eerst even met de applet in de Uitleg .

Maak daarmee de punten `(5,2)` , `(2,5)` , `(8,1)` , `(0,9)` , `(9,0)` , `(7,7)` .

Opgave 2

Hier zie je een rooster waarop een assenstelsel is getekend. Verder staan er een aantal punten aangegeven.

a

Welke coördinaten heeft de oorsprong `O` ?

b

Schrijf de coördinaten van de getekende punten op.

c

Schrijf de coördinaten op van drie punten op de `x` -as.

d

Schrijf de coördinaten op van drie punten op de `y` -as.

verder | terug