Ruimtelijke figuren > Ruimtelijke figuren
1234567Ruimtelijke figuren

Voorbeeld 1

Twee ruimtelijke figuren kunnen soms veel op elkaar lijken, terwijl de ene wel een bekende wiskundige ruimtelijke figuur is en de ander niet. Kijk maar eens naar de figuren. De paars gekleurde figuur is een bekende ruimtelijke figuur en de groen gekleurde figuur lijkt er sterk op, maar is het toch niet.

Opgave 9

Bekijk de figuren in het voorbeeld.

a

Welke bekende ruimtelijke figuur is de paars gekleurde figuur?

b

Waarom is de groen gekleurde figuur geen bekende ruimtelijke figuur?

Opgave 10

Je ziet verschillende figuren.

Geef waar mogelijk de naam van de bekende wiskundige ruimtelijke figuur die erbij hoort.

Opgave 11

De figuren a en b zijn opgebouwd uit verschillende delen. Welke ruimtelijke figuren herken je?

verder | terug